Harmonogram výučby – letný semester 2019 (18.2.2019-28.6.2019) (17 týždňov)

Deň Čas Počet hodín
Začiatočníci
A1.1 Schritte 1 Štv. 18:30-20:45 51
A1.2 seniori Ut 14:00-15:30 34
Mierne pokroč.
A2.1 Schritte 3 St 12:40-14:55 51
Stredne pokroč.
B1.1 Konverzácia I – Muttersprachler Pi 17:00-18:30 34
 • Kurz môže navštevovať účastník, ktorý je záväzne prihlásený. Účastník je záväzne prihlásený, keď sa zapíše (vyplní prihlášku) a zaplatí kurzovné. Zapísaný je ten, kto najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu zaplatí zálohovú platbu 7 Eur. Zálohová platba 7 Eur sa skladá z 2 Eur = zápisné a 5 Eur = záloha. Záloha 5 Eur vám bude odrátaná z ceny kurzu. Ak sa niekto zapíše a na kurz sa nedostaví, záloha sa nevracia.
 • Pokračujúci frekventanti – zľava 10%.
 • Dôchodcovia a študenti – zľava 10%.
 • Kto privedie kamarátov, získa 5% odporúčaciu zľavu za každého doporučeného.
  (Pri splnení podmienky, že aj noví účastníci absolvujú aspoň 1 kurz).
 • Zľavy je u nás možné KOMBINOVAŤ!
 • Pre výpočet aktuálnej ceny si pozrite cenník.
 • Toto je základná ponuka, ktorú pri zápise dopĺňame a rozširujeme podľa požiadaviek klientov. VYUČUJEME AJ ĎALŠIE JAZYKY – ŠPAN. J; ČÍNSKY J; FRANC. J; RUSKÝ J, atď. - podľa záujmu. Rovnako na objednávku vyučujeme pre jednotlivcov a firmy aj odborný jazyk.
 • Zápis prebehne v dňoch 13.2. a 14.2.2019 od 15:30 – 17:30 h v priestoroch na Gorkého ulici č. 10.
  Platby je možné uskutočniť aj v 2 splátkach – prvú pri zápise a druhú do 15. apríla 2019.
 • Platby sa uskutočnia buď v hotovosti pri zápise - prosíme, majte so sebou patričnú hotovosť, alebo prevodom na účet.
  č. účtu: (Fio banka)  IBAN: SK55 8330 0000 0027 0067 1357
  do správy pre prijímateľa dajte Vaše: Priezvisko + ZS_2018
  Variab. symbol (VS): DDMMRRRR (deň, mesiac a rok kedy platíte)
 • Prihlasovať do kurzov sa môžete aj kedykoľvek online alebo na adrese:
  riaditel@tvojajazykovka.sk
  kontakt@tvojajazykovka.sk
  renata.blazekova@gmail.com