Pre registrovaných na úrade práce - jazykové kurzy vďaka projektu RE-PAS ZADARMO!

Príprava na maturitu z AJ

Harmonogram výučby – letný semester 2019 (18.2.2019-28.6.2019) (17 týždňov)

Anglický jazyk

Deň Čas Počet hodín
Beginner
A1.1 Elem. St,Pi 18:40-20:10 68
A1.2 AJ-seniori Ut 10:10-11:40 34
A1.3 Elem. Ut 11:50-14:05 51
Pre intermediate
A2.1 F2F-preint Štv 16:45-18:15 34
A2.2 F2F-preinterm. So 9:00-12:15 68
A2.3 Seniori(pokrač.) Po 10:15-11:45 34
A2.4 AJ pre 8. a 9. roč. ZŠ Podľa dohody Podľa dohody 34/68
Intermediate
B1.1 Interm. Po,St 17:00-18:30 68
B1.2 Int.-seniori (pokrač.) St 10:30-12:00 34
B1.3 Predpriprava na maturitu Podľa dohody Podľa dohody 34/68
Upper intermed.
B2.1 NEF-upper int.(pokrač.) Ut 18:10-19:40 34
B2.2 Príprava na maturitu Podľa dohody Podľa dohody 34/68
Advanced
C1.1 Konverz. – native speaker Po 18:40-20:10 34
 • Legenda:
  NEF – New English File
  F2F – Face 2 Face
 • Kurz môže navštevovať účastník, ktorý je záväzne prihlásený. Účastník je záväzne prihlásený, keď sa zapíše (vyplní prihlášku) a zaplatí kurzovné. Zapísaný je ten, kto najneskôr týždeň pred začiatkom kurzu zaplatí zálohovú platbu 7 Eur. Zálohová platba 7 Eur sa skladá z 2 Eur = zápisné a 5 Eur = záloha. Záloha 5 Eur vám bude odrátaná z ceny kurzu. Ak sa niekto zapíše a na kurz sa nedostaví, záloha sa nevracia.
 • Pokračujúci frekventanti – zľava 10%.
 • Dôchodcovia a študenti – zľava 10%.
 • Kto privedie kamarátov, získa 5% odporúčaciu zľavu za každého doporučeného.
  (Pri splnení podmienky, že aj noví účastníci absolvujú aspoň 1 kurz).
 • Zľavy je u nás možné KOMBINOVAŤ!
 • Pre výpočet aktuálnej ceny si pozrite cenník.
 • Toto je základná ponuka, ktorú pri zápise dopĺňame a rozširujeme podľa požiadaviek klientov. VYUČUJEME AJ ĎALŠIE JAZYKY – ŠPAN. J; ČÍNSKY J; FRANC. J; RUSKÝ J, atď. - podľa záujmu. Rovnako na objednávku vyučujeme pre jednotlivcov a firmy aj odborný jazyk.
 • Zápis prebehne v dňoch 13.2. a 14.2.2019 od 15:30 – 17:30 h v priestoroch na Gorkého ulici č. 10.
  Platby je možné uskutočniť aj v 2 splátkach – prvú pri zápise a druhú do 15. apríla 2019.
 • Platby sa uskutočnia buď v hotovosti pri zápise - prosíme, majte so sebou patričnú hotovosť, alebo prevodom na účet.
  č. účtu: (Fio banka)  IBAN: SK55 8330 0000 0027 0067 1357
  do správy pre prijímateľa dajte Vaše: Priezvisko + ZS_2018
  Variab. symbol (VS): DDMMRRRR (deň, mesiac a rok kedy platíte)
 • Prihlasovať do kurzov sa môžete aj kedykoľvek online alebo na adrese:
  riaditel@tvojajazykovka.sk
  kontakt@tvojajazykovka.sk
  renata.blazekova@gmail.com