Cenník

Cena za kurz sa odvíja od počtu účastníkov na kurze. Základná cena za vyučovaciu hodinu (45 min.), resp. za kutrz je stanovená pre min. 8 účastníkov. Ak si želáte menšie skupinky, alebo individuálny prístup, cena sa úmerne zvýši.
Počet účastníkov Cena/1 hod. (=45 min.)/os.
(lokálny lektor)
Cena/1 hod.(=45 min.)/os.
(lektor - rodený hovorca)
8 a viac 3,00 € / 1 hod. / os. 4,50 € / 1 hod. / os.
6-7 4,00 € / 1 hod. / os. 6,00 € / 1 hod. / os.
5 5,00 € / 1 hod. / os. 7,50 € / 1 hod. / os.
4 6,00 € / 1 hod. / os. 9,00 € / 1 hod. / os.
3 7,00 € / 1 hod. / os. 10,00 € / 1 hod. / os.
2 11,00 € / 1 hod. / os. 15,00 € / 1 hod. / os.
1 (individuálny kurz) 20,00 € / 1 hod. / os. 28,00 € / 1 hod. / os.
Sobota (nedeľa, sviatok) +25% +25%
  • Pokračujúci frekventanti – zľava 10%.
  • Dôchodcovia a študenti – zľava 10%.
  • Kto privedie kamarátov, získa 5% odporúčaciu zľavu za každého doporučeného.
    (Pri splnení podmienky, že aj noví účastníci absolvujú aspoň 1 kurz).
  • Zľavy je u nás možné KOMBINOVAŤ!
Cena / 1 NS
Preklady SJ <--> angličtina
a SJ <--> nemčina
od 15 eur
Preklady SJ <--> francúzština,španielčina, taliančina, maďarčina od 17 eur
Preklady SJ <--> ruština, arabčina, čínština, japončina od 22 eur
Preklady medzi dvoma cudzími jazykmi od 24 eur
preklady odborných textov (v závislosti od jazyka) od 17 eur
Úradne overené preklady – bežné jazyky od 25 eur